Niepełnosprawność

Zatrudnij osobę niepełnosprawną!

nalezienie dobrego, sumiennego i rzetelnego pracownika w wielu przypadkach graniczy z cudem. Graniczy, ale nie jest niemożliwe, bowiem bardzo rozsądne i korzystne ekonomicznie jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Niepełnosprawny pracownik może być skutecznym rozwiązaniem problemów z brakiem rąk do pracy. Skutecznym i korzystnym przede wszystkim ze względów ekonomicznych, bowiem z jego zatrudnieniem wiąże się szereg profitów. Podstawowym jest oczywiście funkcjonujący od 2004 roku system dofinansowań do wynagrodzeń, z którego mogą skorzystać nie tylko zakłady pracy chronionej, ale również pracodawcy na otwartym rynku. Mogą, ale mimo licznych akcji promocyjnych w mediach, często nie zdają sobie sprawy z takiej możliwości.

Dofinansowanie do wynagrodzeń jest instrumentem mającym zrekompensować podwyższone koszty zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Jego wysokość jest uzależniona od kilku czynników, przy czym podstawowym jest stopień niepełnosprawności, co ma zachęcać do zatrudniania pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem. Jak już wspomniano, mogą starać się o nie również pracodawcy z otwartego rynku, może zatem warto przemyśleć przyjęcie do pracy np. informatyka na wózku, równie wydajnego, jak pełnosprawny, którego koszty pracownicze będą jednakże o wiele niższe?

Oprócz systemu dofinansowania do wynagrodzeń istnieje wiele innych form wspierania pracodawców zdecydowanych na przyjęcie do pracy osoby niepełnosprawnej. Należy tutaj wymienić przede wszystkim takie możliwości, jak uzyskanie środków na stworzenie nowego lub dostosowanie już istniejącego stanowiska pracy czy też sfinansowanie szkolenia podnoszącego kwalifikacje pracownika.

Niestety, pomimo powyższych zachęt finansowych, pracodawcy boją się zatrudniać osoby niepełnosprawne, obawiając się ich niższej efektywności. Czy jednak są to uprzedzenia prawdziwe, czy też wyimaginowane? Wydaje się, że w wielu przypadkach obawy te są całkowicie niesłuszne, wynikające z funkcjonujących stereotypów, a nie faktów. Jakże bowiem uzasadnić, że informatyk na wózku, którego przykład został przytoczony powyżej, jest mniej wydajnym pracownikiem od swojego sprawnego odpowiednika? Czy zdrowe nogi są mu w jakikolwiek sposób potrzebne w pracy programisty, kiedy to liczy się przede wszystkim umysł? Chyba nie…

Istnieje jeszcze jeden, bardzo ważny czynnik decydujący o fakcie, że niepełnosprawny pracownik jest rozsądnym rozwiązaniem – motywacja. Osoba niepełnosprawna niejednokrotnie jest o wiele bardziej pozytywnie zmotywowana do pracy, niż ktokolwiek inny. Nie są dla niej aż tak bardzo ważne finanse, lecz aspekt psychologiczny, przede wszystkim możliwość przebywania w grupie, wśród innych ludzi. Samo zatrudnienie wyzwala w niej ogromne pokłady pozytywnej energii, bowiem poprzez pracę zawodową chce ona udowodnić otoczeniu, że jednak do czegoś się nadaje, że nie jest tylko obciążeniem i balastem dla swoich bliskich.

Jak widzimy, istnieje szereg ważkich argumentów przemawiających za zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Może zatem warto zaryzykować? Może to właśnie ona będzie skutecznym i korzystnym rozwiązaniem problemów personalnych w Państwa firmie?