Gospodarka i finanse

O faktoringu słów kilka

Faktoring jest alternatywną formą finansowania działalności operacyjnej firm i dotyczy pełnego zakupu i sprzedaży wskazanych na fakturze należności, wynikających z dostawy określonych towarów lub usług, przy jednoczesnym rabacie odnoszącym się do ich wartości nominalnej. Innymi słowy, faktoring oznacza przeniesienie wierzytelności wynikających z zawarcia umowy z kontrahentem na faktora, który pobierając należności od dłużnika finansuje wierzyciela i przejmuje od niego ryzyko, za swoje usługi otrzymując odpowiednie wynagrodzenie.

Czytaj więcej